18 USC § 2257/2257A

DMCA

Vastavalt 1998. aasta digitaalse aastatuhande autoriõiguse seadusele (USA autoriõiguste amet) on selle omanikud ja operaatorid

Freecomiconline.me reageerib viivitamatult autoriõiguste rikkumise nõuetele, millest on teatatud Freecomiconline'i määratud autoriõiguse agendile. Pange tähele, et vastavalt DMCA paragrahvi 512 punktile f (17 USC § 512 (f)) võidakse vastutada iga isiku eest, kes teadlikult materiaalselt eksitab, et materjal või tegevus rikub.

Kui arvate, et teie copywriten -teos on kopeeritud viisil, mis kujutab endast autoriõiguste rikkumist, esitage Freecomiconline'i autoriõiguste agendile järgmine teave:

Isiku füüsiline või elektrooniline allkiri, kellel on volitused tegutseda väidetavalt rikutud ainuõiguse omaniku nimel;
Nende autoriõigusega kaitstud teoste tuvastamine, mille kohta väideti, et neid on rikutud, või kui ühe teatisega on hõlmatud mitu autoriõiguste rikkumist ühel veebisaidil, siis selliste teoste esinduslik nimekiri;
Materjali identifitseerimine, mis väidetavalt rikub või mida rikutakse, ning mis tuleb eemaldada või millele juurdepääs keelatakse, ning teave, mis on piisavalt piisav, et võimaldada Freecomiconline'il materjali leida (nt URL või video number);
Teave, mis on piisavalt piisav, et Freecomiconline saaks teiega ühendust võtta: nimi, aadress, e -posti aadress, telefoninumber, kui see on saadaval;
Avaldus, et kaebuse esitanud pool usub heas usus, et materjali kasutamine kaebatud viisil ei ole autoriõiguse omaniku, tema esindaja või seaduse poolt lubatud; ja
Avaldus selle kohta, et teatises sisalduv teave on täpne ja et teil on õigus võltsimise eest karistada, et teil on õigus tegutseda väidetavalt rikutud ainuõiguse omaniku nimel.

18 USC § 2257/2257A

18 USC § 2257/2257A Arvestusnõuete täitmise kinnitus.
Freecomiconline.me ei ole veebisaidilt (Freecomiconline.me) leitud sisu kogu tootja. Mis puudutab kõigi sellel saidil leiduva sisu kohta käivate andmete salvestamist vastavalt USC 18 § -le 2257, suunake palun oma soov saidile, mille jaoks sisu toodeti.

Freecomiconline.me ei ole veebisaidil (Freecomiconline.me) sisalduva sisu tootja, nagu on määratletud 18 USC §2257 ja 28 CFR 75, ning on seetõttu vabastatud dokumentide pidamise nõuetest.

Freecomiconline.me on piltide jagamise sait, mis võimaldab üles laadida, jagada ja vaadata erinevat tüüpi täiskasvanutele mõeldud sisu ning Freecomiconline.me teeb vastavuse kontrollimisel endast parima.

Freecomiconline.me järgib järgimiseks järgmisi protseduure:

Piltide üleslaadimiseks peavad kõik kasutajad olema 18 -aastased.
Üleslaadimisel peab kasutaja sisu kontrollima; kinnitage, et ta on 18 -aastane; kinnitada, et ta peab sisus modellide arvestust ja nad on üle 18 -aastased.
Kinnitage, et üleslaaditav sisu kuulub kasutajale või tal on seaduslik luba käepärast oleva sisu üleslaadimiseks, avaldamiseks ja jagamiseks.
Usume kindlalt, et kõik modellid, näitlejad, näitlejannad ja muud isikud, keda on sellel veebisaidil kujutatud tegelikul seksuaalsel kujul, olid loomise ajal 18 -aastased või vanemad. Usume kindlalt, et iga tootja, kelle sisu sellel saidil kuvatakse, järgib oma veebisaidil 18 USC §2257.

Freecomiconline.me lubab teha kõik endast oleneva, et leida ja lõpetada kuritahtlikud fotod või videod.
Lisateabe saamiseks pöörduge palun [meiliga kaitstud] vastavust.